Dezato - Sweat Taste
Dezato - Sweat Taste 点赞
河内市,栋多郡,耶市乌,20号
停业时间
9:00 - 21:00
29,000 - 129,000
配送费
30,000 đ
配送者
Orderfood
起价
0 đ
水果
绿色冰沙
鳄梨,猕猴桃,苹果冰沙
50,000 đ
+
金色冰沙
50,000 đ
+
鳄梨冰沙
60,000 đ
+
百香果西瓜冰沙
49,000 đ
+
橙汁
55,000 đ
+
榴莲冰沙
65,000 đ
+
什锦蜜吐司
芒果和百香果味的面包
119,000 đ
+
红豆抹茶面包
109,000 đ
+
泰国芒果糯米饭烤面包
95,000 đ
+
蜂蜜烤面包
79,000 đ
+
北海道起司
奶酪面包
35,000 đ
+
奶酪榛子奶油烤面包
45,000 đ
+
奶酪菠萝果酱烤面包
45,000 đ
+
北海道水果
水果吐司
49,000 đ
+
芒果吐司
49,000 đ
+
粉红色面包
59,000 đ
+
Sunset cloudy面包
59,000 đ
+
Blue cloudy 面包
59,000 đ
+
法国
法国提拉米苏
95,000 đ
+
法国面包
79,000 đ
+
芒果和西番莲果味的法国面包
115,000 đ
+
抹茶红豆味的法国面包
95,000 đ
+
蜂蜜烤面包
79,000 đ
+
KISEKI PANCAKE
提拉米苏煎饼
95,000 đ
+
焦糖Nutella特别煎饼
105,000 đ
+
双层奶酪煎饼
129,000 đ
+
乳蛋糕奶油布丁薄煎饼
99,000 đ
+
香蕉巧克力煎饼
90,000 đ
+
芒果和百香果煎饼
115,000 đ
+
抹茶和红豆煎饼
95,000 đ
+
混合水果和巧克力煎饼
119,000 đ
+
高级煎饼
95,000 đ
+
咖啡
热奶咖啡
45,000 đ
+
冰提拉米苏拿铁咖啡
59,000 đ
+
摩卡
49,000 đ
+
冰拿铁
45,000 đ
+
热拿铁
45,000 đ
+
美式咖啡
39,000 đ
+
冰浓咖啡
35,000 đ
+
传统咖啡
牛奶咖啡
35,000 đ
+
冰牛奶咖啡
30,000 đ
+
纯咖啡
30,000 đ
+
热牛奶咖啡
30,000 đ
+
特色茶(M)
橙香茅桃子茶
55,000 đ
+
芒果绿茶
45,000 đ
+
猕猴桃绿茶
45,000 đ
+
百香果绿茶
40,000 đ
+
日本柠檬绿茶
55,000 đ
+
草莓绿茶
45,000 đ
+
奶茶
黄金乌龙茶
33,000 đ
+
黑牛奶茶
29,000 đ
+
巧克力薄荷奶油奶茶
43,000 đ
+
Alisan奶茶
33,000 đ
+
铁观音奶茶
33,000 đ
+
烤日本绿茶拿铁
45,000 đ
+
绿色奶茶
32,000 đ
+
猕猴桃奶茶
33,000 đ
+
巧克力奶茶
34,000 đ
+
清茶
黑茶(L)
31,000 đ
+
金色乌龙茶(L)
33,000 đ
+
绿茶(L)
31,000 đ
+
Alisan 茶(L)
33,000 đ
+
冰沙
巧克力冰沙(M)
45,000 đ
+
巧克力Cobana冰沙
55,000 đ
+
抹茶冰沙
55,000 đ
+
绿色冰沙
59,000 đ
+
金芒果冰沙(M)
55,000 đ
+
布朗烟色冰沙
59,000 đ
+
柠檬香茅酸奶(M)
69,000 đ
+
焦糖水果蛋面和榛子奶油
119,000 đ
+
日本烤茶面条和黑糖珍珠
109,000 đ
+
百香果酱芒果鸡蛋面
105,000 đ
+
日本竹炭面条草莓
129,000 đ
+
日本茶面条和红豆
119,000 đ
+

Dezato - Sweat Taste

Review
<% sum_food %>
<% item.quality %>
<% item.price | number:0 %>đ
副总
<% price | number:0 %> đ
配送费
6,000đ/km
下一步请输入优惠券号码
一共
<% sum | number:0 %>đ
1800 6934